Počítače v domácnosti


Máte doma také více poÄítaÄů, než je jenom jeden? Já ano, my máme doma dokonce tÅ™i poÄítaÄe, a pÅ™itom bydlím doma jenom já se synem. JeÅ¡tÄ› pÅ™edtím, než se od nás odstÄ›hoval můj partner, což už jsou asi dva roky zpátky, tak si ale říkám, že se pro svůj poÄítaÄ k nám staví, jenomže ubÄ›hly již ty dva zmínÄ›né roky a partner stále nikde. Nakonec jsem zjistila, že on se za svou novou partnerku pÅ™estÄ›hoval do NÄ›mecka, takže pochybuji, že by se asi pro ten svůj poÄítaÄ k nám stavil. Navíc ten poÄítaÄ není nÄ›jak extra drahý a není to nÄ›jaká extra novinka, takže si myslím, že zbyteÄnÄ› z NÄ›mecka nepojede pro nÄ›jaký poÄítaÄ, který má hodnotu ani ne dva tisíce, takže my tento poÄítaÄ máme pro ty, kteří tÅ™eba k nám pÅ™ijdou na návÅ¡tÄ›vu anebo tÅ™eba pro nÄ›jaké dÄ›ti, když pÅ™ijdou za mým synem.

Domácnost bez poÄítaÄe? Nikdy!

Můj syn také moc rád hraje poÄítaÄové hry, které jsou online. VÄ›dÄ›li jste, že také můžete vlastnÄ› hrát různé poÄítaÄové hry s přáteli, kteří jsou zrovna také online? Tohle je opravdu skvÄ›lé. Sama dříve jsem hrála různé poÄítaÄové hry, jenomže nyní, když už mám syna, tak logicky na tohle nemám vůbec Äas. Na poÄítaÄi maximálnÄ› sleduji film anebo tam nakupuji, baví mÄ› online nakupování, protože je velice praktické a když si objednáte nÄ›jaké zboží až domů, tak vám ho pÅ™ivezou až ke dveřím.

Partner má jistÄ› jiný poÄítaÄ.

Vy to buÄ zaplatíte anebo pokud to už máte zaplacené pÅ™edem, tak už se nemusíte potom o nic starat. Taky bych jeÅ¡tÄ› chtÄ›la zmínit. Dávejte si pozor tÅ™eba na sociální sítÄ›. NÄ›kdy k vám také mohou pÅ™ijít nÄ›jaké zprávy anebo nevyžádané emaily, které jsou podvodné, vy potom na nÄ›co kliknete a můžete bÄ›hem vteÅ™iny pÅ™ijít o vaÅ¡e finance, anebo také o citlivé údaje. PoÄítaÄe jsou nÄ›kdy v tomhle ohledu zrádné. Takže se na poÄítaÄi anebo i na sociální síti chovejte vždy rozhodnÄ› a bezpeÄnÄ›. Vždycky radÄ›ji pÅ™emýšlejte dopÅ™edu, než se do nÄ›Äeho pustíte.