Dřív byly vynálezy lepší


Když si chtÄ›lo lidstvo v minulosti nÄ›jak usnadnit nebo zpříjemnit život, vymyslela nÄ›jaká moudrá hlava nÄ›co, co pÅ™ineslo požadovanou pozitivní zmÄ›nu. Badatelé si vytýÄili jeden konkrétní cíl, ke kterému směřovali, a když dosáhli toho, co bylo žádáno, mÄ›li hotovo. A vÅ¡ichni, jimž to prospÄ›lo, byli pochopitelnÄ› spokojení. SamozÅ™ejmÄ› nÄ›kdy víc a nÄ›kdy míň, to podle významu takového objevu.

Když byla tÅ™eba vynalezena žárovka, lidé si poÄali elektricky svítit. Když bylo vynalezeno ruchadlo, zaÄalo se lidem lépe orat, sbíjeÄka zaÄala pomáhat pÅ™i rozbíjení toho, co se mÄ›lo rozbít, hodiny ukazovaly Äas… A snad nikoho nenapadlo zabývat se tím, zda by podobné vynálezy nemohly souÄasnÄ› plnit i jiné funkce. Zda by dejme tomu nemohlo být používáno kladivo kromÄ› zatloukání hÅ™ebíků i jako plácaÄka na mouchy, zda by se k mlýnskému kolu nedal pÅ™ipojit pouÅ¥ový kolotoÄ atd.

chytrá hlava

Objevy tu prostÄ› byly od toho, aby pomáhaly Å™eÅ¡it konkrétní problémy. A vÄ›tÅ¡inou lidi těšily. I když je pravdou, že byly pochopitelnÄ› i případy, kdy dÄ›lníci niÄili stroje, které jim mÄ›ly zlehÄovat práci, protože byli pÅ™esvÄ›dÄeni, že je ony stroje pÅ™ipravují o obživu.

Ale pak bylo zÅ™ejmÄ› vÅ¡e podstatné objeveno. A i když to nebyla a možná dodnes není pravda, jak ukázal další vývoj, prostÄ› nebylo nad Äím bádat a jak co jeÅ¡tÄ› zlepÅ¡it. A tak se objevily vynálezy, jež bylo i nebylo možné za vynálezy považovat. ProstÄ› se zaÄaly brát různé existující vymoženosti a nové objevy spoÄívaly v tom, že jim byly pÅ™idávány funkce jiných přístrojů a zařízení. A kdybych mÄ›l vymyslet nÄ›jaký dosud neexistující podobný objev, který si samozÅ™ejmÄ› nenechám patentovat, bylo by to dejme tomu auto s vibrátorem. Díky kterému by dojely ženy kdykoliv kamkoliv a jejich cesta by byla příjemnÄ›jší. A proÄ by ne? Jenže pak by zÅ™ejmÄ› pÅ™iÅ¡li politici a chtÄ›li by, aby ženy jezdily na technickou prohlídku, i když ono auto nepoužívají a koupily si ho jenom proto, že v nÄ›m byl jim vyhovující vibrátor.

chytrá hlava

Což je hlavní nedostatek dneÅ¡ních vynálezů. Nemám totiž tÅ™eba ani rozhlas, ani televizor, ale pÅ™esto za nÄ› musím platit koncesionářské poplatky, jako bych je mÄ›l. Protože nÄ›kdo pÅ™iÅ¡el s objevem, že by se daly jejich funkce pÅ™idat i k poÄítaÄům. A poÄítaÄ bez tÄ›chto funkcí jsem už prostÄ› nesehnal.