Jak stanovit cenu u nového produktu?


Návodů, jak správnÄ› spoÄítat cenu produktu Äi služby, existují mraky. Na internetu byste nemusela dlouho hledat. My vám nyní vÅ¡e pÅ™ehlednÄ› shrneme a dáme i pár tipů navíc. Ženy, zaÄínající podnikatelky, to mohou mít těžké, protože do stanovení ceny Äasto promítnou i vlastní sebehodnotu. Ale o tom si povíme pozdÄ›ji. 

porada

Vezměte si tedy papír a tužku a pište:

1) SpoÄítejte si samotný náklad vaÅ¡eho produktu (například budete prodávat náramky z minerálů, Äili korálky + elastická nit + lepidlo + pytlíÄek nebo krabiÄka).

2) PÅ™iÄtÄ›te doprovodný náklad jako například elektrickou energii.

3) Do ceny produktu pÅ™iÄtÄ›te náklady na pořízení nezbytných nástrojů (například Å¡ijete dÄ›tské obleÄení, tak Å¡icí stroj).

4) Oceňte svou práci. Pokud si chcete podnikáním vydÄ›lávat, opravdu nemůžete pracovat za materiál. Na kolik si ceníte svého Äasu a své práce? Je to 100KÄ za hodinu nebo 500KÄ za hodinu? 

Pozor: jak bylo psáno výše, ženy s nízkým sebevÄ›domím si Äasto neumí ocenit svoji práci. Dejte si na to pozor.

fotografka

5) Prozkoumejte konkurenci. Chcete poskytovat finanÄní poradenství. A tak se také kouknÄ›te, jaké ceny má konkurence. Získáte tak docela jasnou pÅ™edstavu, jaká cena by vám mÄ›la plus minus vyjít.

6) OdpovÄ›zte si, kolik si mÄ›síÄnÄ› chcete/musíte vydÄ›lat. Například chcete být masérka. Jednu masáž mít za 1 000KÄ a mÄ›síÄnÄ› si vydÄ›lat 30 000KÄ. Zvládnete tedy uskuteÄnit 30 masáží za mÄ›síc? Podle této jednoduché rovnice, můžete svoji cenu potom také upravit nebo hledat další cesty odbytu zboží Äi služby.

7) Prozkoumejte, jaká je vaše cílová skupina. Zaměřujete se na seniory, kteří se snaží ušetřit nebo je vaše cílová skupina z dobře placeného oboru?

Pozor: příliÅ¡ levný produkt nebo služba je podezÅ™elá. A pokud si na zaÄátek stanovíte opravdu minimální cenu, hodnÄ› těžko se vám pak bude zvedat.

Držíme palce k nalezení optimální ceny.