Moje IT


Vždycky jsem si naivnÄ› myslela, že informaÄní technologie bude jenom pro ty, kteří se o toho velice zajímají a také kteří na to mají nÄ›jaké vzdÄ›lání a celkovÄ› Å¡kolu. Jenomže jak už to tak bývá, tak jsem se vÄ›tÅ¡inou vždycky spletla. Já mám bohužel v životÄ› takovou smůlu, že když si nÄ›co myslím, tak se vždycky spletu a není to tak, jak bych potÅ™ebovala. A proto, když jsem potom mÄ›la dÄ›lat do matematiky úkol, který se právÄ› jednal s poÄítaÄem, tak jsem opravdu byla na dnÄ›. AbsolutnÄ› jsem nevÄ›dÄ›la, jak mám úkol dÄ›lat. Bylo to poÄítání z matematiky, ale vÅ¡echno se muselo dÄ›lat na poÄítaÄi, a to v nÄ›jakých tabulkách. Jak sakra tomuhle mohu rozumÄ›t, když nerozumím ani matematice?

IT není pro všechny.

Možná, kdybych tento úkol mohla napsat do seÅ¡itu a nebo na nÄ›jaký jiný papír. Ale zrovna do poÄítaÄe? Copak jsem nÄ›jaký technický analytik a nebo nÄ›co podobného? NÄ›jaký IT master? Řekla jsem si, že tohle musí být opravdu osud a asi v minulém životÄ› jsem musela být pÄ›kná mrcha, protože jinak si tohle nedokáži vysvÄ›tlit. Proto jsem celá Äervená Å¡la za panem uÄitelem matematiky, aby mi povolil napsat úkol právÄ› do matematiky ÄistÄ› na papír a nemusela bych nic dÄ›lat na poÄítaÄi.

Nejsem odborník.

InformaÄní technologii nerozumím a jeÅ¡tÄ› jsem jí nepÅ™iÅ¡la na chuÅ¥ ani nyní. Možná by mÄ› to bavilo, ale když já tomu vůbec nerozumím. Neumím to, tak mám k tomu docela takový malý odpor. Jenomže osud mÄ›ní a ÄlovÄ›k míní. Řekla jsem si, že se pÅ™ekonám, až se pÅ™ihlásím alespoň do jednoho poÄítaÄového kurzu, který vede můj bratr. Nyní si zpÄ›tnÄ› říkám, proÄ mÄ› tohle nenapadlo dříve? Protože bratr dÄ›lá už sedmým rokem různé poÄítaÄové kurzy, kde vyuÄuje malé dÄ›ti. Párkrát také dospÄ›lé, aby poznali informaÄní technologie a informatiku a nebo jak zacházet pořádnÄ› s poÄítaÄem a tak podobnÄ›. Věřte mi, je to opravdu potÅ™ebné pro vÅ¡echny.