Praktický sport


Moc mÄ› baví sport a jsem také ráda, že právÄ› můj malý syn má také rád sport a moc rád hraje fotbal. Tohle mÄ› vždycky opravdu těší a myslím si, že nejsem opravdu jediný ÄlovÄ›k, kterého by potěšilo, kdyby jeho dÄ›ti mÄ›ly také rádi sport. A jako malá holka jsem také obÄas hrála fotbal, mÄ› tohle bavilo. Protože v okolí byli hlavnÄ› samí kluci. A ti kluci právÄ› hráli hlavnÄ› fotbal a v zimÄ› také hokej, takže já jako téměř jediná holka z naší ulice jsem se tohle nauÄila hrát.

Sport je vhodný pro všechny.

Také pozdÄ›ji jsem taky zaÄala hrát florbal a Å™eknu vám, že florbal byl opravdu perfektní volba. Tady ve florbalu se mi opravdu hodnÄ› daÅ™ilo. Já jsem si Å™ekla, že nejlepší by bylo, že kdyby si vždycky vÅ¡echny dÄ›ti nebo i dospÄ›lí lidé vyzkouÅ¡eli tÅ™eba nÄ›jaké sporty a potom by zjistili, co je bude bavit a co je nebude bavit. Já sama za sebe vždycky si říkám, že nejlepší je, když si lidé uvÄ›domí a poznají, jaký sport je pro nÄ› nejvíce vhodný a nebo který sport by jim ublížil. SamozÅ™ejmÄ›, že také lidé musí hlavnÄ› dbát na to, aby vÄ›dÄ›li, že ten sport, který dÄ›lají a nebo který se chystají dÄ›lat tak, aby jim neubližoval. SamozÅ™ejmÄ› že sport je prospěšný opravdu pro vÅ¡echny lidi, a to hlavnÄ› z toho důvodu, že díky sportu se ÄlovÄ›k udržuje v kondici.

Fotbal je míÄový sport.

Nemusí být úplnÄ› v geniální kondici, jako nÄ›jaký vrcholový sportovec. Ale je vždycky nejlepší, že když se ÄlovÄ›k také cítí opravdu dobÅ™e. A právÄ› když ÄlovÄ›k bude sportovat a bude dodržovat různé základy zdravého chování a nebo také zdravé výživy, tak to potom dopadá tak, že jeho se sport posune k jeÅ¡tÄ› lepším výkonům. Já sama mám opravdu na zdravý životní styl a také si pÅ™eji, aby moje dÄ›ti sportovaly, protože už mám další dítÄ›, kterému jsou dva roky a také bych chtÄ›la, aby nÄ›kdy v budoucnu sportovalo. Nemusí to být žádný vrcholový sportovec, ale tÅ™eba také aby rekreaÄnÄ› hrál nÄ›jaký sport. Myslím si, že pÅ™i tom také najde vždycky spoustu kamarádů.