Proč lidé provozují i nebezpečné kontaktní sporty?


Dnes existuje velké množství nejrůznÄ›jších sportů. Zajímavé vÅ¡ak je, že zdaleka nejpopulárnÄ›jší jsou ty, které jsou kontaktní a kde je skuteÄnÄ› velké riziko zranÄ›ní. Takové jsou populární jak mezi fanouÅ¡ky, tak mezi sportovci samotnými.

 

plavání se řadí mezi nejméně rizikové sporty

 

Na první pohled by se mohlo zdát, že to nedává příliÅ¡ smysl. Koneckonců, nikdo z nás nechce být zranÄ›n a bolesti se pokud možno vyhýbáme. ProÄ se tedy na ni tak rádi díváme, a proÄ jsou mnozí ochotni jít i do sportů, kde hrozí riziko skuteÄnÄ› vážného úrazu?

 

Důvodem je vzruÅ¡ení, které nÄ›co takového pÅ™ináší. Víme, že důsledky mohou být závažné, a tím víc je to pro nás poutavÄ›jší podívaná. JednoduÅ¡e Å™eÄeno, Äím vÄ›tší riziko, tím nadÅ¡enÄ›ji to sledujeme. To je koneckonců i důvod popularity nejrůznÄ›jších akÄních filmů.

 

u rugby je riziko zranění poměrně vysoké

 

Na stranÄ› sportovců pak jde o pocit vítÄ›zství, o to si dokázat, že se nebojíme. Ten je v nás vrozený již od starých dob, a býval nutný pro naÅ¡e pÅ™ežití. KoÅ™ist, kterou naÅ¡i pÅ™edkové lovili, nebyla mnohdy nijak snadná. OvÅ¡em platilo, že Äím nebezpeÄnÄ›jší byla, tím více potravy se z ní získalo, a o to tehdy Å¡lo. Proto lovci instinktivnÄ› Å¡li po té nejvÄ›tší koÅ™isti, která se nabízela, byÅ¥ byla nejnebezpeÄnÄ›jší.

 

Dnes již samozÅ™ejmÄ› lovit pro obživu nemusíme, a pokud ano, máme stÅ™elné zbranÄ›, které nám umožňují to provádÄ›t v podstatÄ› bez rizika. Navíc již prakticky neexistuje zvíře, jehož lov by pÅ™edstavoval takové riziko. Pud v nás vÅ¡ak zůstal, a je tedy potÅ™eba jej vyÄerpat jinak. A tím mohou být právÄ› rizikové sporty.

 

To je také důvod, proÄ jsou oblíbenÄ›jší spíše mezi muži, i když i ženy se samozÅ™ejmÄ› najdou. Dnes samozÅ™ejmÄ› již nejde o potravu, nýbrž o prestiž samotnou a o možnost zapůsobit na ostatní. Zdálo by se, že to za to riziko nestojí, avÅ¡ak, jak se ukazuje, opak je pravdou, nehledÄ› na peníze, které lze takto získat. A zde se o malou Äástku rozhodnÄ› nejedná.