Kultura a muzeum


Je opravdu hodnÄ› lidí, kteří sledují kulturu. Vím, že kultura není jenom kino nebo divadlo, ale také kultura je mínÄ›na jako památky. Když jsem byla v Rakousku, to mi bylo asi Å¡estnáct a nebo možná i sedmnáct let, tak jsem navÅ¡tívila opravdu krásná místa Rakouska. Moc se mi to líbilo. Také se zajímám velice hodnÄ› o historii, a to právÄ› o Rakousko Uhersko. Takže si myslím, že kultura a historie má k tomu opravdu hodnÄ› blízko. Byla jsem moc ráda, že i můj dÄ›deÄek a také moje babiÄka se zajímali o Rakousko Uhersko a kulturu obecnÄ›. Mám doma opravdu spoustu knih, které se vÄ›nují právÄ› dÄ›dictví naší zemÄ› a také v Rakousku Uhersku a také právÄ› této kultuÅ™e.

Muzeum mě baví.

O starší kulturu se zajímám opravdu už hodnÄ› dlouho, a to právÄ› díky dÄ›deÄkovi, který mi pÅ™edal vÅ¡echny své knihy. Líbí se mi také První republika. Podle mého názoru by se o kulturu mÄ›l zajímat opravdu každý ÄlovÄ›k. SamozÅ™ejmÄ› že ne úplnÄ› ve velkém, jak tÅ™eba já, protože chápu, že ne každý ÄlovÄ›k má ke kultuÅ™e opravdu tak blízko, stejnÄ› jako já. Ale myslím si, že i ve Å¡kole by se mÄ›lo vyuÄovat to, co má naÅ¡e zemÄ› a jaké je kulturní dÄ›dictví. Já chápu, že opravdu hodnÄ› lidí si myslí, že kultura je jenom kino.

Mám knihy o kultuře.

Když jsem se tÅ™eba zeptala svého mladšího bratra, jestli se zajímá o kulturu, tak mi odpovÄ›dÄ›l samozÅ™ejmÄ› to samé. Jenom kino a divadlo. Dokonce už ani divadlo není tak populární, jako bývalo kdysi. Já jsem už za zenitem, jak říká můj partner, takže divadla mám ráda. Do divadla chodím velice Äasto, ale nepohrdnu také kinem. Ale pokud si mám vybrat, tak radÄ›ji si zajdu do muzea, kde mám nejradÄ›ji muzeum umÄ›ní a také muzeum Rakouska Uherska, kam chodím velice Äasto. Tady jde vidÄ›t, že muzeum a historie jde ruku v ruce a podle mého názoru je to dobÅ™e. A vás baví kultura? Nebo se díváte na filmy jenom doma a kino Äi muzeum vám nic neříká?