Průzkum počítače


V dÄ›tství to zaÄalo asi budíkem. Tedy, pokud jeÅ¡tÄ› ty klasické existovaly. To byl nÄ›co. VevnitÅ™ to tikalo a každého kluka zajímalo co to tam uvnitÅ™ je. PÅ™i dneÅ¡ních digitálních a placatých nesmyslech už tato zvídavost asi zanikla. PravdÄ›podobnÄ› se napÅ™ela zcela jiným smÄ›rem. Jakým, to zde sdÄ›lit nemohu, neboÅ¥ to nevím. Nemaje žádných zvídavých dítek, jsa staÅ™ec nad hrobem, netuším, v Äem se malí caparti hrabou. Ale je pravda, že jsem vidÄ›l takové sady na hraní, kde je Å¡roubovák a kladívko.  

rozebraný PC

Tyto pÅ™edmÄ›ty zcela jistÄ› použije zvÄ›davý otec, aby nahlédl do útrob svého poÄítaÄe. ZpoÄátku ne, když vÅ¡e funguje, má tak trochu strach, ale když už stroj neÅ¡lape, jak má, otec neodolá a už bere výše Å™eÄené pÅ™edmÄ›ty, plus jeÅ¡tÄ› krumpÃ¡Ä a Å¡pulku dynamitu, aby se dovnitÅ™ podíval a závadu odstranil.  

Vážení mužové slovutní, tímto na vás apeluji, není tam skoro nic, co byste mohli opravit. A když už tam tedy musíte hledÄ›t vždycky vytáhnÄ›te kabel ze zásuvky. A nikdy, zdůrazňuji, NIKDY se ani nepÅ™ibližujte ke zdroji, ano tam, kde je ten jediný pÅ™edmÄ›t kde se nÄ›co hýbe. To je vÄ›tráÄek, ale vy se k nÄ›mu vůbec nepÅ™ibližujte. Je tam totiž nebezpeÄné napÄ›tí, a to i tehdy, když už zdroj není v zásuvce.  

hard disc

Ono vůbec v té bednÄ›, pokud tedy máte otevÅ™ený poÄítaÄ stolní, není nic moc k vidÄ›ní. Pár desek a procesor. Ve starších kusech jeÅ¡tÄ› takový zvláštní kus, kde je ukryt takzvaný pevný disk, tedy anglicky hard disc, kterému já zásadnÄ› říkám hadr. To je jediná vÄ›c, uvnitÅ™ které to rotuje, ale vy to stejnÄ› neuvidíte. To je peÄlivÄ› uzavÅ™eno kvůli mikro prachu, který by to celé nadobro zlikvidoval. Zde jsou totiž umístÄ›ny plotniÄky a ramínka. PlotniÄky se toÄí velkou rychlostí a ramínka kmitají, aby mohly pÅ™eÄíst, nebo zapsat data. Pevný disk je to proto, že je napevno pÅ™ipevnÄ›n ke kostÅ™e stroje. To je skoro vÅ¡e, co lze vevnitÅ™ vidÄ›t.