Golf a tenis


Vždycky jsem byla opravdu hodnÄ› sportovnÄ› založený ÄlovÄ›k. Já si myslím, že když lidé sportují, tak samozÅ™ejmÄ› dÄ›lají opravdu maximum pro své tÄ›lo. Jinak bych si nedokázala pÅ™edstavit, proÄ také mnoho lidí by dokola opakovalo, že nechtÄ›jí sportovat, že je sport nebaví. SamozÅ™ejmÄ›, že chápu, že nÄ›kteří lidé mi říkají, že sportování je na nÄ› drahé. A vy si možná říkáte, co může být na sportu tak drahého, jenomže ona je to vlastnÄ› pravda. Když chcete hrát tÅ™eba tenis nebo golf, tak také musíte mít samozÅ™ejmÄ› nÄ›jakou výzbroj. Můžete mít pálky a podobnÄ› a nebo také speciální obleÄení. Podle mého názoru golf a tenis není zrovna ten úplnÄ› nejlevnÄ›jší sport.

Golf je drahý sport.

Ale pokud byste chtÄ›li nÄ›jaký úplnÄ› nejlevnÄ›jší sport, tak samozÅ™ejmÄ› za sebe doporuÄuji bÄ›hání a nebo také plavání, protože plavání nÄ›kde v rybníku a nebo na místním koupaliÅ¡ti není tak vůbec drahé. Když teda si nepořídíte nÄ›jaké opravdu drahé luxusní plavky. Jednou jsem vidÄ›la na své známé, že mÄ›la opravdu hodnÄ› drahé luxusní plavky renomované znaÄky. Myslím si, že mohli stát tak Å¡est nebo sedm tisíc korun. Takovéhle plavky bych si v životÄ› nepořídila a mohla bych si o nich nechat jenom zdát. Já si myslím, že ke sportu a k plavání opravdu nejsou potÅ™eba tak extra drahé plavky.

Tenis mě hodně baví.

Pokud tÅ™eba si na tom nedává nÄ›kdo záležet, podle mého názoru neudÄ›láte chybu, když si tÅ™eba pÅ™edem zjistíte nÄ›jaké informace o tom, jaký sport chcete dÄ›lat a na kolik korun by vás asi tento sport vyÅ¡el. Například lidé, kteří mají rádi jízdu na kole, tak samozÅ™ejmÄ› také si asi pořídí nÄ›jaké luxusní kolo. Ne jako luxusní na vzhled, ale nÄ›jaké opravdu pevné a peÄlivÄ› udÄ›lané, aby to mÄ›lo pevnou konstrukci, protože můj bratr zase jezdí závodnÄ› na kole. A má takové kvalitní horské kolo, za které dal dvÄ› stÄ› tisíc korun. A myslím si, že na nÄ›m jezdí opravdu hodnÄ› Å¡ikovnÄ›. Za dva roky už vyhrál dvÄ› první ceny a myslím si, že je to můj bratr jeÅ¡tÄ› nÄ›kam dotáhne.