Proč je takové stigma vůči bezdětným párům


AÄkoliv si to mnohdy nepÅ™ipouÅ¡tíme, je faktem, že v dneÅ¡ní spoleÄnosti je pomÄ›rnÄ› velké stigma vůÄi lidem, kteří nemají dÄ›ti, zvláštÄ› pak vůÄi ženám. Koneckonců to zažil snad každý z nás například na rodinné oslavÄ›, kdy se příbuzní ptají, kdy už bude miminko.

 

mít dítě je starost, ale i zodpovědnost

 

To je samozÅ™ejmÄ› v pořádku, pokud se o nÄ› například pokoušíte. AvÅ¡ak ve chvíli, kdy oznámíte, že dítÄ› z nÄ›jakého důvodu nechcete, se najednou stanete terÄem kritiky. A to je velmi zvláštní, neboÅ¥ se jedná o velmi osobní vÄ›c, do které v podstatÄ› nikomu jinému nic není. OvÅ¡em ve skuteÄnosti tomu tak rozhodnÄ› není.

 

Důvodem je dědictví minulosti, kdy v podstatě hlavním úkolem ženy bylo rodit děti. Pokud je neměla, byla považována za „vadnou“. Mateřství bylo zkrátka tou nejvyšší metou, a i dnes panuje názor, že by měla mít přednost před vším ostatním.

 

lidé se mnohdy rozhodnou pro kariéru

 

Je vÅ¡ak na místÄ› si uvÄ›domit, že doba se zmÄ›nila. PoÄet lidí na Zemi roste geometrickou Å™adou, a nebude trvat dlouho, než se dostaneme za hranici, kdy nás již naÅ¡e planeta neuživí. Také už není potÅ™eba mít například deset dÄ›ti s tím, že budeme rádi, když se jedno Äi dvÄ› dožijí dospÄ›losti. Toto bohužel stále platí v nÄ›kterých chudých rozvojových zemích, avÅ¡ak i tam se již zaÄíná pomalu dostávat lepší lékaÅ™ská péÄe.

 

JednoduÅ¡e Å™eÄeno, pro zachování druhu již absolutnÄ› není nutné, aby každý plodný pár mÄ›l potomka. Je velmi dobÅ™e možné, aby se nÄ›kdo vÄ›noval ÄistÄ› jen kariéře, aniž by to náš druh nÄ›jakým způsobem ohrozilo. Není tedy na místÄ› kritizovat ty, kteří se tak rozhodnou.

ÄŒastým argumentem samozÅ™ejmÄ› je, kdo se o daného ÄlovÄ›ka postará v dospÄ›losti. AvÅ¡ak to, že máme dÄ›ti, nám péÄi nezajistí. VždyÅ¥ kolik starých lidí odloží jejich příbuzní do domova důchodců a více se o nÄ› nezajímají? Rodina je jistÄ› důležitá, avÅ¡ak nemÄ›li bychom si dÄ›lat iluze. Dnes již není potomstvo pro pÅ™ežití nutné.