Category Archives: Děti

Proč je takové stigma vůči bezdětným párům

AÄkoliv si to mnohdy nepÅ™ipouÅ¡tíme, je faktem, že v dneÅ¡ní spoleÄnosti je pomÄ›rnÄ› velké stigma vůÄi lidem, kteří nemají dÄ›ti, zvláštÄ› pak vůÄi ženám. Koneckonců to zažil snad každý z nás například na rodinné oslavÄ›, kdy se příbuzní ptají, kdy už bude miminko.     To je samozÅ™ejmÄ› v pořádku, pokud se o nÄ› například pokoušíte. AvÅ¡ak ve read more »

Dětské radosti

DÄ›ti nejsou vÅ¡echny stejné a může za to vliv rodiÄů. Je to jejich výchova, která urÄuje smÄ›r dÄ›tského života a pozdÄ›ji také to, jak na nÄ›j budou pohlížet a jak jej budou brát. Proto je nutno mít k dÄ›tem ten nejlepší přístup, ale zase ne takový, aby bylo dítÄ› ve stresu. Protože jsou i takové read more »

Jsou dnešní děti skutečně problémovější?

Z úst pÅ™edevším starších lidí můžeme Äasto slyÅ¡et, že dneÅ¡ní dÄ›ti nemají žádný respekt, ani pÅ™ed rodiÄi ani pÅ™ed uÄiteli. Podle nich si dovolují až příliÅ¡, a v minulosti by jim to nebylo tolerováno. A na první pohled to tak může skuteÄnÄ› vypadat. AvÅ¡ak když se podíváme blíže, zjistíme, že situace není až tak jednoduchá.     read more »