Co když se v domě, získaném v dědictví, objeví nebezpečný odpad

Zdědili jste po prarodičích či jiném příbuzenstvu rodinný dům například na venkově a chtěli byste jej obývat? Toto není nic neobvyklého, například mladá rodina bydlí v pronajatém městském bytě a poté, co zemře jejich dědeček, a jsou jedinými dědici, mají možnost konečně město opustit, přestat platit drahé nájemné a bydlet ve vlastním za mnohem úspornějších podmínek.

zářivkové svítidlo

Jakmile nastane den D a po právní stránce se vyřeší dědické řízení, budete moci naplánovat stěhování a všechny potřebné administrativní úkony spojené se změnou trvalého pobytu. Samotnému stěhování ovšem bude zřejmě předcházet obhlídka domu, v jakém je technickém stavu, a také jak to vypadá v interiéru. Pokud nebude vyžadována zásadní stavební rekonstrukce a vystačíte tu pouze například s výměnou střešní krytiny a novou fasádou, přičemž bude v pořádku elektroinstalace a rozvody vody a odpadu, budete se moci v podstatě nastěhovat co nejdříve. Jedna překážka tu však může nastat, a sice množství předmětů uvnitř domu, a to nejen co se týče běžného zařízení pokojů. Co když tu objevíte „poklady“ velmi nebezpečné, které celý proces stěhování znesnadní?

úsporné zářivky

Likvidace nebezpečného odpadu – toto může být položka, kterou zadáte do internetového vyhledávače ve chvíli, kdy v domě či v jeho sklepení naleznete plastové či plechové kanystry s neznámým obsahem, staré zářivkové trubice, sypké chemikálie v papírových pytlích a všude kolem plíseň a hnilobu z rozkládajícího se biologického materiálu.

Některé předměty mohou být velmi nebezpečné, zejména kyseliny a louhy skladované v chatrných nádobách, anebo zmíněné zářivky, které obsahují jedovatou rtuť, a při jejich náhodném rozbití se její drobné částečky rozptýlí do ovzduší a vdechováním nebo kontaktem s pokožkou se vám dostanou do krevního oběhu a zasáhnou plíce, srdce, mozek, ledviny či játra. Nezahrávejte si s tímto nebezpečím a raději pozvěte na likvidaci nebezpečného odpadu v Praze https://www.vyklizenirychle.cz/ profesionály.