Jak na stěhování křehkých předmětů


O stěhovacích firmách je známo, že řeší zejména těžké předměty, s nimiž je velmi obtížná manipulace na schodech, a které běžný smrtelník ani neuzvedne. O stěhovácích se běžně ví, že si poradí i s půltunovým klavírem, a téměř tunovým trezorem, a že přestěhují i soustruh či tabulové nůžky. Mít ve své blízkosti takové hromotluky je jistě výhodné a buďme rádi, že tomu tak je, ale stěhovací proces stěhování levně v Praze také zaujímá opačný konec hmotnostního spektra. Stává se, že potřebujete přestěhovat naopak velmi lehké, ale nesmírně křehoučké předměty.

dřevěné bedny

Jak zabalit a přestěhovat plastikové a papírové modely – někteří lidé se zabývají modelářstvím. Mají doma desítky až stovky modelů letadel, automobilů či architektury, zhotovených z papíru nebo polystyrenových výlisků, a každý z nich může mít velmi vysokou finanční hodnotu. Poškození modelu bývá nevratné a markantní, čímž model ztrácí na svém zhodnocení, a někdy je nutné jej vyhodit. Pro balení a přepravu těchto předmětů se nejlépe hodí dřevěné bedny či truhly, do jejichž útrob se umístí dílčí kartonové krabice pro každý model zvlášť, a modely se v krabicích vystýlají ultra lehkými a měkkými polystyrenovými tělísky flo-pak nebo vlasovými dřevitými úlomky. Důležité je pak bedny označit, aby se nenaklápěly a nezatěžovaly těžkými předměty.

truhla pro stěhování

Stěhujeme vlakové kolejiště – toto bývá speciální operace, protože kolejiště mívají velké rozměry, a je nutné je přestěhovat vcelku nebo demontované pouze na dva až tři kusy. Může se stát, že celé kolejiště zabere prostor stěhovacího kamionu, což se sice prodraží, ale jen tak lze zabránit jeho poškození.

Přestěhování akvária – stěhovací firmy si dovedou poradit i s tímto oříškem. Zatímco malé akvárium do sta litrů (prázdné) snadno umístíte na zadní sedadlo osobního auta, s těmi většími akvárii o objemech zejména nad 200 litrů, si musí poradit stěhováci. Náročné je to v tom, že jde o předmět velmi křehký, objemný a také těžký, některá akvária mohou vážit i několik metráků.