Je vaše dítě zamilované a prožívá svou první lásku? Co dělat, co nedělat a jak se k tomu stavět?


První lásky bývají tím nejkrásnějším, co v dospívání každý prožije. Jenže první lásky sebou nesou i řadu podivností, zvláštních situací, radosti a smutku. 

Je vaše dítě zamilované a prožívá svou první lásku? Co dělat, co nedělat a jak se k tomu stavět? 

První lásky bývají intenzivní, krásné, ale urÄitÄ› ne nesmrtelné, takže nakonec to hodnÄ› bolí. Pokud se váš potomek poprvé zamiluje, Äekají vás doma jisté zmÄ›ny. Mladí lidé berou svou první lásku velmi vážnÄ›, vlastnÄ› pro nÄ› pak nic na svÄ›tÄ› není tak důležité. Zamilovaný puberťák se zaÄíná chovat jinak, obÄas je nesnesitelný a rodiÄe samozÅ™ejmÄ› zaÄínají mít obavy a strach. ChtÄ›jí vÄ›dÄ›t vÅ¡echno, do vÅ¡eho se pletou a nÄ›kdy i příliÅ¡ kážou a zakazují. To ale může být kámen úrazu. Jak pÅ™ežít první lásku svého potomka a jak se chovat, aby dítÄ› nemÄ›lo pocit, že jste nemožnými rodiÄi? 

srdce ze stránek knihy

Vzpomenete si vy na svou první lásku? 

Každý si to prožil, staÄí si jen vzpomenout. ŘeÄi o tom, že tehdy to ale bylo jiné, si nechte od cesty. Doba jde pÅ™ece dopÅ™edu, ale zamilovaní mladí lidé se stále vznášejí v oblacích. I vy jste se jistÄ› vznášeli, vaÅ¡i rodiÄe možná také vyvádÄ›li, ale pomohlo to? JistÄ›, že ne. První láskou, jejími nástrahami, radostmi i strastmi, si prostÄ› musí projít každý. Je ovÅ¡em troÅ¡ku rozdíl, zda prožíváte první lásku se svou dcerou nebo se svým synem. Ano, zvláštÄ› co se intimností týÄe, na dÄ›vÄata chceme prostÄ› dávat vÄ›tší pozor, ale pokud jsou vaÅ¡e dÄ›ti dobÅ™e pouÄené, vÄ›dí, jak sexuální život funguje, a pokud mají i troÅ¡ku zodpovÄ›dnosti, můžete to s klidem nechat na nich. 

namalované srdce

Mluvte, ale nikdy netlaÄte 

Pokud chcete mít stále dobré vztahy se svým dospívajícím dítÄ›tem, první lásku se snažte podporovat. Máte obavy? Máte strach? Mluvte o tom. S potomkem si promluvte, nastavte pravidla, tÅ™eba co se týÄe veÄerky nebo podmínek návÅ¡tÄ›v u vás doma. Můžete se ptát i na pocity svého zamilovaného dítÄ›te, ale pokud s vámi o tom nechce mluvit, netlaÄte a nesnažte se z nÄ›j vÅ¡echno dostat. CtÄ›te soukromí, chraňte jeho kÅ™ehké pocity. 

UrÄitÄ› ale dítÄ›ti naznaÄte, že s vámi může mluvit o vÅ¡em. Jen mu to sdÄ›lte, dítÄ› pÅ™ijde, když bude mít možnost, nikdy ale nebude chtít o intimních vÄ›cech ohlednÄ› lásky mluvit s rodiÄem, který je vyplaÅ¡ený a neustále v pozoru. ObÄ›ma stranám také pomůže, když se budete snažit lásku vaÅ¡eho potomka poznat. Prolomí se ledy, jen buÄte uvolnÄ›ní, nevyslýchejte je, nesnažte se být za každou cenu vtipní nebo dotÄ›rní. Ona si ta první láska svou cestu najde. A vy můžete zůstat prima rodiÄem.