Na komunikaci se stěhovací firmou stojí a padá úspěch stěhování kanceláří


Když se majitel či spolumajitelé firmy rozhodnou přestěhovat svou provozovnu ve formě kanceláří na jiné působiště, je před nimi řada úkolů, které musí splnit v určitém sledu a termínu, jinak by mohlo dojít k ohrožení chodu firmy, a projevilo by se to i na jejím hospodářském výsledku. Stěhování je vždy extrémním úkonem, který zrovna nikdo nevítá s otevřenou náručí, co se týče samotného procesu, i když nakonec přestěhování firmy může mít velký význam v pozitivním slova smyslu.

Úvodní schůzka

Jakmile se vedení firmy rozhodne podniknout tyto zásadní kroky, a osloví s prosbou stěhovací firmu, bude na řadě úvodní informativní sezení, při němž se budou dohadovat podrobnosti. Vyplatí se na to vyhradit několik hodin, nejlépe celý den, a využít této příležitosti k vyřešení dalších dílčích kroků, které se týkají i samotných zaměstnanců.

práce v kanceláři

Se stěhovací firmou se na úvodní schůzce většinou jen dohadují hrubé rysy tohoto procesu, které se pak v průběhu času dolaďují, ovšem už v samotném úvodu byste měli mít jasno v některých základních věcech:

Pevné datum – termín stěhování byste měli znát zhruba pět až šest týdnů předem. Tehdy pak budete mít dostatek času na přípravné práce a různé změny ve stěhovacím harmonogramu.

Rozsah stěhovaných předmětů – stěhovací firma by měla na úvodní schůzce mít jasno, kolik se toho bude stěhovat, odkud, a kam. Toto je nutný předpoklad pro plánování počtu a velikosti stěhovacích vozů, a také s ohledem na počet zaměstnanců stěhovací firmy.

stěhování kanceláří

Další pracovní činnosti – budou stěhováci demontovat nábytek, instalovat svítidla, rozebírat kuchyňské linky z kuchyněk, balit některé věci do krabic, přebalovat flexi fólií velké spotřebiče nebo zajišťovat balicí materiál? S těmito otázkami také vyrukujte na úvodní schůzku.

Rozdělení odpovědnosti mezi podřízené – již na úvodní schůzce je vhodné oznámit stěhovací firmě kontaktní osoby, které odpovídají za jednotlivé úseky či kanceláře, a s těmito zaměstnanci pak vyjednávat konkrétní postup a rozsah odpovědnosti za průběh stěhování. Zapamatujte si jedno – čím lépe zainteresujete své zaměstnance do stěhování kanceláří v Praze (třeba i formou benefitů), tím lépe pro celou firmu.