Proč se kulturní zvyklosti mezi jednotlivými národy liší


StejnÄ› jako my u nás máme své tradice, mají je i jiné národy v podstatÄ› po celém svÄ›tÄ›. A ty se mohou od tÄ›ch naÅ¡ich, které tak dobÅ™e známe, znaÄnÄ› liÅ¡it. Je to pÅ™edevším proto, že se na jejich vzniku podílely různé faktory různým způsobem. Je tedy zajímavé se podívat, co vÅ¡echno vlastnÄ› danou kulturu utváří, a proÄ se Äas od Äasu proměňuje. Ukazuje se totiž, že je to ponÄ›kud složitÄ›jší, než by se mohlo zdát.

 

kultura vychází i z prostředí

 

V první Å™adÄ› je zde samozÅ™ejmÄ› historie daného národa i daného území. Ti, kdo byli odjakživa váleÄníci, budou mít pravdÄ›podobnÄ› jiný přístup k životu, než ti, kteří byli po staletí v míru, a to se odráží i v jejich tradicích. OvÅ¡em je potÅ™eba si uvÄ›domit, že historie se odehrává v podstatÄ› neustále – to, co je dnes přítomnost, bude za nÄ›jakou dobu minulost, a i ta bude ovlivňovat tradice lidí daného území. I to je jeden z důvodů, proÄ se Äas od Äasu mÄ›ní.

 

S tím souvisí i pohodlnost života. Dostatek vytváří jiné životní hodnoty, než pokud žijeme v nedostatku. Když máme neustále dost jídla na stole, asi nebudeme tak moc oslavovat dobu skliznÄ›, neboÅ¥ k tomu není důvod. Není to doba, kdy bychom Äekali na to, až bude po žních, abychom se dobÅ™e a dosyta najedli. I zde se samozÅ™ejmÄ› situace může zmÄ›nit, například díky válce Äi přírodní katastrofÄ›.

 

různé země mají různé zvyky

 

Příroda sama je pak dalším faktorem. Typickým příkladem mohou být muslimové, kteří nejedí vepřové. To se může zdát zvláštní, dokud si neuvědomíme, že toto náboženství vzniklo v horkých pouštních oblastech, a vepřové patří k nejrychleji se kazícím masům. Je tedy pochopitelné, že se mu vyhýbali. A podobných příkladů najdeme mnohem více.

 

Je tedy vidÄ›t, že vlivů, které na nás působí, je skuteÄnÄ› hodnÄ›. To je také důvod, proÄ se zvyky a tradice mezi jednotlivými oblastmi tolik liší. Na nás pak není, abychom posuzovali, který je lepší Äi horší. VÅ¡echny jsou totiž stejnÄ› validní.